2009 – Cynthia Ramirez, Kilgore College Rangerettes